Üdvözlöm !

Dr. Kuritár Edit ügyvéd és ingatlanforgalmi szakjogász vagyok. 

Jogi diplomámat 1998. évben  vettem kézhez a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán .

Gyakorlati idõm nagy részét 1998–2001. között egy olyan ügyvédi irodában töltöttem el, amely leginkább polgári jogi, családjogi, ingatlan- és cégügyekkel foglalkozott.

Ezt követõen 2001-2004. között egy korlátolt felelõsségû társaság jogi elõadója, majd jogtanácsosa voltam.

Szakvizsgáimat 2004. évben fejeztem be, s ekkor nyitottam meg Ügyvédi Irodámat Debrecen belvárosában a Plázával szemközti irodaházban.

2010. szeptemberében kezdtem meg posztgraduális tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán ingatlanforgalmi szakjogász szakon, mivel az ingatlanjog már ekkor is az irodám tevékenységének egyik legmeghatározóbb profiljává vált.

Az ingatlanforgalmi szakjogász képzést 2012. júniusában sikeresen elvégeztem, szakdogozatomat a termõföldek használatáról, haszonbérletérõl, értékesítésérõl és az ezekhez kapcsolódó földhasználati-  és ingatlan- nyilvántartási szabályokról írtam.

Ügyvédként és magánemberként is maximalista vagyok, munkámban elsõdlegesen  precizitásra, pontosságra és az igényességre törekszem. Célom mindig az adott feladat tökéletes megoldása és az ügyfelek elégedettsége. Hiszem azt, hogy ezen elvek megvalósításához szükéges a folyamatos továbbképzés, ezért is végeztem el az ingatlanforgalmi szakjogász képzést is, mindemellett nélkülözhetetlennek tartom a napi szintû, óriási mértékû jogszabályváltozások rendszeres követését és ismeretét.

Ügyvédi irodám a polgári jog minden területén vállal megbízásokat, különösen az alábbi szakterületeken:

  • Ingatlanjog
  • Társasági jog
  • Családjog
  • Munkajog
  • Öröklési jog