Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően adható.

Az ügyvédi munkadíj mértéke jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű munka és ügyvédi felelősség tartozik.

Az ügyvédi munkadíjban történő megállapodás az ajánlott munkadíj ügyfél általi elfogadásával jön létre, mely megállapodás még az ügy intézésének megkezdése előtt a megbízási szerződésben írásba foglalásra kerül.

Az ügyvédi munkadíj előre fizetendő, azonban kivételes esetekben az ügyfél és az ügy egyedi körülményeire tekintettel utólagos díjfizetés, részletfizetés is kiköthető.

ESETI MEGBÍZÁS:

Az eseti megbízással az ügyfél az ügyvédi irodát egy ügy ellátásával bízza meg. Az ügyvédi munkadíj az ügy természetétől függően ilyenkor különféle formákban kerülhet meghatározásra:

  • Konkrét összegben:

Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság alapításának. módosításának ügyvédi munkadíja például fix összegű és előre meghatározott.

  • Százalékban meghatározott:

Ide tartozik például az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, mely esetekben az ügyvédi munkadíj összege az ingatlan értékének egy meghatározott százaléka.

  • Óradíjas:

Az ügyvédi iroda óradíjas elszámolást alkalmaz például jogi tanácsadás, iratok áttanulmányozása és véleményezése esetén. Ilyenkor az elszámolás alapját a precíz adminisztráció teremti meg. Óradíjban történt megállapodás esetén ügyfeleimet tájékoztatom az előreláthatóan a megbízásra fordítandó időről.


ÁLLANDÓ MEGBÍZÁS:

Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és vállalkozók részére az eseti megbízások díjainál jóval kedvezőbb, a megbízó tevékenységének volumenétől, a szükséges jogi munkák mennyiségétől, a megbízó által igényelt, székhelyen történő rendszeres helyszíni ügyintézés időtartamától függő, egyedileg kialakított havi átalánydíjas megállapodás megkötésére kerülhet sor.

A konkrét díjtételekről kérem tájékozódjon személyesen az ügyvédi irodában.