INGATLANJOG:

 • Ingatlanokat érintő szerződések és a hozzájuk kapcsolódó egyéb iratok elkészítése, teljes körű jogi tanácsadás és ügyintézés. Különösen:
  • adásvételi előszerződés
  • adásvételi szerződés
  • letéti szerződés
  • haszonélvezeti jogot alapító szerződés
  • csereszerződés
  • ajándékozási szerződés
  • haszonbérleti szerződés
  • bérleti szerződés
  • öröklési szerződés
  • tartási szerződés
  • társasházat alapító okirat
  • társasház szervezeti és működési szabályzata
  • telekalakítással és telekmegosztással kapcsolatos okiratok
  • közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések
    
 • Ingatlanokkal kapcsolatos bármely peren kívüli és peres ügyben jogi képviselet ellátása.
   
 • Az ingatlanok tulajdonjogának változásával összefüggően felmerülő adókra és illetékekre kiterjedő jogi tanácsadás.