TÁRSASÁGI JOG:

 • Cégalapítás: Gazdasági társaságok alapításával kapcsolatos tanácsadás, okiratok elkészítése, teljes körű ügyintézés.
 • Cégmódosítás: Bejegyzett gazdasági társaságok adataiban történő változások esetén a társasági szerződés és az alapító okirat módosítása, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése valamint teljes körű ügyintézés.
 • Üzletrész és részvény átruházásával kapcsolatos okiratok elkészítése.
 • Gazdasági társaságok legfőbb szervének üléséről készített jegyzőkönyvek és kapcsolódó egyéb iratok készítése.
 • Gazdasági társaságok ( kft., bt., rt. stb. ) és társadalmi szervezetek ( egyesület, alapítvány ) teljes körű állandó jogi képviselete.
 • Gazdasági társaságok fennálló szerződéseinek véleményezése.
 • Gazdasági társaságok működése során felmerülő szerződések elkészítése, különösen:
  • adásvételi szerződés
  • csereszerződés
  • vállalkozási szerződés
  • megbízási szerződés
  • szállítási szerződés
  • mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
  • bizományi szerződés
  • engedményezési szerződés
  • tartozásátvállalás
  • tartozáselismerő nyilatkozat
  • kezességi szerződés
  • kölcsönszerződés
    
 • Gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos eljárások ( cégforma váltás, egyesülés, szétválás ) .
 • Gazdasági társaságok végelszámolása, felszámolása.
 • Gazdasági társaságok kintlévőségeinek kezelése, kezdve az ügyvédi felszólítástól a peren kívüli és peres eljárásokon át a bírósági végrehajtásig, esetlegesen a felszámolásig.

Ügyvédi Irodám az elektronikus cégeljárásokhoz szükséges informatikai rendszerrel teljes körűen rendelkezik.