Egyéb polgári jogi szerződések

Ügyvédi irodám az ingatlanok adásvételi-, ajándékozási- és csereszerződései mellett az ingatlan tulajdonjoga átruházásának egyéb formáiban is nyújt ügyfeleinek szolgáltatást: öröklési, tartási vagy életjáradéki szerződések formájában. Ezen szerződések megkötését minden esetben megelőzi a személyes konzultáció mindkét féllel, amely teljes körű tájékoztatást követően lehetővé teszi, hogy mindkét szerződő fél érdekeinek és szerződéses akaratának megfelelő szerződés jöjjön létre közöttük.  

Az egyéb polgári jogi szerződések körében – az ingatlanokat érintő szerződéseket magukba foglalva és azokon túl- ügyvédi irodám az alábbi szolgáltatásokat nyújtja többek között:

  • előzetes konzultáció, tanácsadás
  • szerződések és szerződéstervezetek véleményezése
  • öröklési szerződés
  • tartási szerződés
  • életjáradéki szerződés
  • vállalkozási szerződés
  • megbízási szerződés
  • kölcsönszerződés
elkészítése és ellenjegyzése.