Termőföldek jogügyletei

Az ingatlanok kategóriáján belül a termőföldekre vonatkozó jogi szabályozás jogrendszerünkben nagyon összetett. Speciális jogszabályok teljes körű ismerete szükséges ahhoz, hogy a termőföldekkel kapcsolatos jogügyletekben az ügyfelek jogai szakszerűen képviselve legyenek. Ennek megfelelően ingatlanforgalmi szakjogászként ügyvédi irodám az alábbi szolgáltatásokat vállalja:

  • ​termőföldekkel kapcsolatos személyes konzultáció, igényfelmérés és jogi tanácsadás
  • szerződéstervezetek felekkel való egyeztetése
  • termőföldek adásvételi, ajándékozási szerződéseinek elkészítése, ellenjegyzése
  • termőföldek haszonbérleti szerződéseinek elkészítése, ellenjegyzése
  • elkészítetett szerződésekkel kapcsolatos kötelező hatósági engedélyezési eljárásokban való teljes körű jogi képviselet
  • földhivatali eljárásban való teljes körű jogi képviselet tulajdonjog és haszonbérleti jog bejegyeztetése, törlése és egyéb szerződésben foglalt változások ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyeztetése érdekében.
  • termőföldek megosztási, összevonási eljárásában a szükséges okiratok elkészítése és a kapcsolódó eljárásokban teljes körű jogi képviselet.
  • ügyfél által bemutatott okiratok, szerződések véleményezése.